مشترک گرامی برای دریافت صورتحساب خود لطفا کد اشتراک را وارد نمایید.
کد مشترک

شماره اشترک نام مشترک نام پدر تاریخ صدور از تاریخ تا تاریخ مهلت پرداخت دوره
شرح صورتحساب
مصرف فرعی حجم آب مصرفی آب بها بدهی کل
نحوه آبرسانی دبی آبونمان مانده بدهی
نحوه انتقال سطح زیر کشت مالیات بر ارزش افزوده شناسه قبض
مصرف جزء بدهی معوقه شناسه پرداخت
مبلغ فابل پرداخت


  پرداخت از طریق بانک ملی پرداخت از طریق بانک ملت پرداخت از طریق بانک سامان پرداخت از طریق بانک پارسیان    
  پرداخت از طریق بانک تجارت پرداخت از طریق پست بانک پرداخت از طریق بانک رفاه پرداخت از طریق بانک سپه    
           
پرداخت از طریق بانک انجام می شود